วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองกุดเป่งแยกหลังโรงกลึง หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอัมภาวรรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำรุงราษฏร์สามัคคี ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยนิมิต ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคงคาราม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง