โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2567


เทศบาลตำบลหอคำ  ได้จัดกิจกรรมวันรักตันไม้ ประจำปี 2567 ขึ้น โดย นายชัยเนตร  มินเทน  รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้นำคณะพนักงานเทศบาลตำบลหอคำ จำนวน 30 คน ปลูกกล้าไมใ้ยูคาลิปตัส  ณ สถานที่แนวเขตบ่อขยะ เพื่อในอนาคตจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และใช้ต้นไม้เป็นแนวเขตได้อีกทาง