โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 19
  20 มี.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 22
  20 มี.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 19
  20 มี.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 19
  6 มี.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2570) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลตำบลหอคำ 25
  18 เม.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 148
  11 เม.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2570) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลหอคำ 87
  22 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ของเทศบาลตำบลหอคำ 158
  22 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 ของเทศบาลตำบลหอคำ 145
  27 พ.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ของเทศบาลตำบลหอคำ 179

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502424 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน