โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น     ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น     ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น      
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ...

การแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน "หอคำเกมส์" ประจำปี 2567...

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2567...

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ...

การแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน "หอคำเกมส์" ประจำปี 2567...

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2567...

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ" โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตำบลหอคำ ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ด้านการบริหารจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหอคำ "...

รับมอบประกาศเกียรติบัติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE...

#กิจกรรมวันส้วมโลก 19-10-66...
 
 
28 ก.พ. 2567 รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567
20 ก.พ. 2567 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินไ...
20 ก.พ. 2567 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
7 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
29 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำ...
29 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล...
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.เส้นสะง้อ - หอคำเหนือ บ...
17 ม.ค. 2567 การจัดซื้อจัดจ้างประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบา...
12 ม.ค. 2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดป่าเทพวิมุต หมู่ที่ 1 บ้านหอ...
12 ม.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดป่าเทพวิมุต หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ ด้วย...
27 พ.ย. 2566 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทได้ ติดตั้งเครื่องทุ่นแร...
13 ก.พ. 2567 ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.เส้นสะง้อ - หอคำเหนือ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ
6 ก.ย. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้ง)
4 ก.ย. 2566 ก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเส้นศาลหลักบ้านถึงสนามเด็กเล่น หมู่ท...
30 ส.ค. 2566 จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน
28 ส.ค. 2566 ก่อสร้างเมรุวัดป่าเทพวิมุต หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1457627 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
 
   
 
หน้าแรก | ติดต่อเรานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้