โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 23
  29 มี.ค. 2567    รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 28
  18 เม.ย. 2566    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 63
  7 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 65
  21 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 173
  19 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 150
  22 มี.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 177
  28 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 147
  16 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 156
  3 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 139

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502481 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน