โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ


เทศบาลตำบลหอคำ อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 

โดยวันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นการอบรมฯ ของเขตเลือกตั้งที่ 1 (ทั้งหมด 7 หน่วยเลือกตั้ง)
และวันที่
 25 มีนาคม 2564 เป็นการอบรมฯ ของเขตเลือกตั้งที่ 2 (ทั้งหมด 9 หน่วยเลือกตั้ง)