โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัย สมัยที่ 1/2564 43
  12 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ ครั้งแรก 2564 40
  16 ต.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (ครั้งที่ 2) 40
  1 ต.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (ครั้งที่ 1) 40
  24 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 2) 40
  11 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 1) 41
  28 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (ครั้งที่ 2) 41
  13 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1) 41
  28 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 43
  24 ม.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1154053 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน