โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2565    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 15
  3 ต.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 82
  26 ต.ค. 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 79
  11 ต.ค. 2564    แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 77
  16 ต.ค. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 102
  16 ต.ค. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 98
  7 ต.ค. 2563    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 78
  6 ต.ค. 2563    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 77
  7 ต.ค. 2562    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 126
  7 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ 74

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1403236 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน