โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2565    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......3....... (เดือน…เมษายน...พ.ศ. ..2565....ถึง เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ..2565....)เทศบาลตำบลหอคำ 30
  1 ก.ค. 2565    ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 32
  4 เม.ย. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 132
  22 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ขุดลอก ดินโคลน วัชพืช ซากพืชและขยะในรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ 133
  7 มี.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 141
  21 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเกรดเตอร์ 113
  11 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน 119
  7 ม.ค. 2565    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......1....... (เดือน…ตุลาคม...พ.ศ. ..2564....ถึง เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ..2564....) 98
  7 ม.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 102
  6 ม.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 105

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1280255 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน