โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2565    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......1....... (เดือน…ตุลาคม...พ.ศ. ..2564....ถึง เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ..2564....) 47
  8 ต.ค. 2564    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......4....... (เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ..2564....ถึง เดือน..กันยายน...พ.ศ. ..2564....) 44
  28 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 44
  21 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง 45
  8 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 45
  8 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสะง้อ-หัวขัว หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 41
  7 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนยาง - สะง้อ และลานคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปเมรุหมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ 40
  7 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสะง้อ-หัวขัว หมู่ที่2บ้านสะง้อและลานคอนกรีตเสริมเหล็กในสำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ 40
  3 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองขอนไปนานอก หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ 41
  1 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนองเข็ง-โคกสะอาดหมู่ที่4บ้านโคกสะอาด 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1154043 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน