โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2566    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......2....... (เดือน…มกราคม...พ.ศ. ..2566....ถึง เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ..2566....) เทศบาลตำบลหอคำ ประจำปี 2566 14
  7 เม.ย. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 15
  9 มี.ค. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 14
  8 ก.พ. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 13
  30 ม.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็งและหมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ 22
  20 ม.ค. 2566    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลบ้านม่วงมีชัย ตำบลหอคำ - บ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย 62
  9 ม.ค. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 7
  5 ม.ค. 2566    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......1....... (เดือน…ตุลาคม...พ.ศ. ..2565....ถึง เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ..2565....) เทศบาลตำบลหอคำ ประจำปี 2566 3
  6 ธ.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 8
  22 พ.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเหษตรเส้นหนองกวางโตน หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือและก่อสร้างถนนลูกรังเส้นซอยโรงสี หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์ 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1403265 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน