โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ อ.บ.ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563     การจัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570      
 
 
   


ทางเทศบาลตำบลหอคำร่วมกันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ตำบลหอคำประจำปี 2566 ...

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน ของตำบลหอคำ...

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา "หาดทรายคำ"...


ทางเทศบาลตำบลหอคำร่วมกันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ตำบลหอคำประจำปี 2566 ...

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน ของตำบลหอคำ...

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา "หาดทรายคำ"...

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในตำบลหอคำ...

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหอคำ ประจำปี 2565...

เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั้งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2565 - 3 ม.ค.2566...

เชิญชมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2565 ณ ริมแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลหอคำ...
 
 
18 เม.ย. 2566 รายงานการสรุปข้อมูลการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมา...
18 เม.ย. 2566 รายงานสรุปรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมา...
18 เม.ย. 2566 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
18 เม.ย. 2566 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566
18 เม.ย. 2566 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2566
18 เม.ย. 2566 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร้่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภ...
7 เม.ย. 2566 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ...
7 เม.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566
9 มี.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
8 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566
30 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็งและหมู่ที่ 11...
6 ม.ค. 2566 ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็งและหมู่ที่ 11 บ้านไทย...
14 ธ.ค. 2565 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล บ้านม่วงมีชัย ตำบลหอคำ...
15 พ.ย. 2565 ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรเส้นหนองกวางโตน หมู่ที่ 13 บ้านหอคำ...
13 ก.ย. 2565 ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ,หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง,ห...
30 ส.ค. 2565 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1403267 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
 
   
 
หน้าแรก | ติดต่อเรานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้