โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565     รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2564     ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ตามมาตรา 7      
 
 
   


เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั่งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2564 - 3 ม.ค.2565...

"วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก" ...

พิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชน ( Covid -19 Care Center :CCC )...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564...


เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั่งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2564 - 3 ม.ค.2565...

"วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก" ...

พิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชน ( Covid -19 Care Center :CCC )...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรม 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ...

การตรวจนิเทศ ตรวจเยี่ยม พบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ...

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวตำบลหอคำ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ...
 
 
7 ธ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสสหาและเลือกสรรได้เพื...
1 ธ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่...
25 พ.ย. 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564
24 พ.ย. 2564 โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน
12 พ.ย. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565
12 ก.ค. 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบ แล...
7 ม.ค. 2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ...
8 ต.ค. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ...
28 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
21 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ...
8 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้...
14 ก.ย. 2564 ก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง
1 ก.ย. 2564 ก่อสร้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ
31 ส.ค. 2564 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสะง้อ-หัวขัว หมู่ที่ 2 บ...
30 ส.ค. 2564 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนยาง-สะง้อ และลาน คสล.ทางไปเมรุหมู่ที่ 9 บ้านโซ่
18 ส.ค. 2564 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดคุ้มดอกคูณหมู่ที่6บ้านม่วงมีชัยและ...
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1154047 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน