โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 16
  10 มิ.ย. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 7
  8 มิ.ย. 2565    รายงานงบการเงินปรจำไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2565 3
  10 พ.ค. 2565    รายงานงงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 56
  27 เม.ย. 2565    รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 66
  27 เม.ย. 2565    ประกาศ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 61
  20 เม.ย. 2565    สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 127
  4 เม.ย. 2565    สรุปแผน-ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 126
  1 เม.ย. 2565    สรุปแผน-ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 137
  16 มี.ค. 2565    รายงานงงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 107

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1280259 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน