โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ม.ค. 2565    รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 9
  19 ม.ค. 2565    รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 6
  9 ก.ค. 2564    รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 42
  7 พ.ค. 2564    รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 41
  7 พ.ค. 2564    สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 41
  30 เม.ย. 2564    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 40
  1 มี.ค. 2564    การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 43
  22 ก.พ. 2564    งบการเงินการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับสมบูรณ์) 41
  14 ม.ค. 2564    งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 40
  31 มี.ค. 2563    รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1154049 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน