โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564


ตามที่ประกาศจังหวัดบึงกาฬ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล (ครั้งแรก) เพื่อเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
โดย นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) พร้อมด้วยนายจิรัฎฐ์ ธีสุระ ท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหอคำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ