โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ธ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสสหาและเลือกสรรได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 52
  1 ธ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 46
  25 พ.ย. 2564    งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564 48
  24 พ.ย. 2564    โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน 57
  12 พ.ย. 2564    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 50
  12 ก.ค. 2564    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบ และมอบอำนาจให้สั่งการและปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ 44
  9 ก.ค. 2564    รายงานงบการเงินปรจำไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2564 41
  2 ก.ค. 2564    ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษี 41
  12 พ.ค. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด 42
  12 พ.ค. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1154029 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน