โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหอคำ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2565    ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ตามมาตรา 7 58
  5 พ.ค. 2564    คู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 41
  5 พ.ค. 2564    คู่มือการรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ 41
  5 พ.ค. 2564    คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 40
  5 พ.ค. 2564    คู่มือปฏิบัติงานในการลงข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. 41
  24 มิ.ย. 2562    รายงานการสรุปรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 40
  24 มิ.ย. 2562    ติดตามและประเมินผลโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 42
  8 พ.ย. 2561    รายงานผลการให้ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหอคำ 40
  8 ส.ค. 2561    ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหอคำ 43
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1154038 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน