โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 พ.ค. 2565    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 73
  19 พ.ค. 2565    เชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 39
  19 พ.ค. 2565    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2) 54
  19 พ.ค. 2565    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 38
  19 พ.ค. 2565    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 49
  2 ก.ย. 2564    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 96
  5 ส.ค. 2564    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 93
  22 ก.ค. 2564    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 140
  25 มิ.ย. 2564    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 95
  30 เม.ย. 2564    คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ 105

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1280260 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน