โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มี.ค. 2567    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๗ 8
  21 ก.พ. 2567    ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๗ 8
  12 ม.ค. 2567    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๔๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสภา เทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๔๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๔๖๘ 6
  9 ต.ค. 2566    หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4/2566 13
  25 ก.ย. 2566    หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยที่ 4/2566 15
  19 ก.ย. 2566    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ 4/2566 14
  5 ก.ย. 2566    หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3/2566 11
  21 ส.ค. 2566    หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 11
  15 ส.ค. 2566    หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณ 2567 15
  7 ส.ค. 2566    หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1488507 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน