โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหอคำ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใชงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
  19 เม.ย. 2565    รายงานการสรุปข้อมูลการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2565 146
  19 เม.ย. 2565    รายงานการสรุปรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 146
  11 ม.ค. 2565    ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ตามมาตรา 7 150
  5 พ.ค. 2564    คู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 139
  5 พ.ค. 2564    คู่มือการรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ 149
  5 พ.ค. 2564    คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 128
  5 พ.ค. 2564    คู่มือปฏิบัติงานในการลงข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. 133
  24 มิ.ย. 2562    รายงานการสรุปรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 277
  24 มิ.ย. 2562    ติดตามและประเมินผลโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 180

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502478 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน