โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ

  • อาชีพหลัก คือ  ยางพารา การทำนา  การค้าขาย  กรรมกร  และข้าราชการ

  • อาชีพรอง คือ การปลูกผัก การหาปลา การรับจ้างทั่วไป การทำนาปรัง การเลี้ยงสัตว์ โค,กระบือ

  • อาชีพเสริม คือ กลุ่มแม่บ้านเย็บจักร,ทำขนม,ข้าวซ้อมมือ,ลูกหยี.ทอผ้า.จักรสาน

    หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบลหอคำ คือ

  • ธนาคาร                                                  1         แห่ง

  •  โรงแรม                                                 3         แห่ง

  •  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                    2         แห่ง

  •  โรงงานอุตสาหกรรม                                  -        แห่ง

  •   โรงสี                                                  13        แห่ง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1488498 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน