โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

     การศึกษา

  • โรงเรียนประถมศึกษา                                     6        แห่ง    (ขยายโอกาส 2 แห่ง)

  • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                        4        แห่ง

  • หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                           14        แห่ง

  • ศูนย์การเรียนชุมชน                                        2        แห่ง

  • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล    1        แห่ง

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  • วัด / สำนักสงฆ์                                            16         แห่ง

    การสาธารณสุข

  •  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  (รพ.สต.)     2       แห่ง

  •  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ                   100       แห่ง

  •  มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  • สถานีตำรวจภูธรหอคำ                           1        แห่ง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1472223 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน